Megújul az esztergomi Prímás Pince

Prímás Pince projekt néven megkezdődött a nemzeti örökség részét képező Esztergomi Bazilika főszékesegyház épületegyütteséhez közvetlenül kapcsolódó Sötétkapu és az annak két oldalán húzódó, 3700 négyzetmétert meghaladó kiterjedésű pincerendszer állagromlásának megállítása és a tartós állagmegóvás eszközeinek megteremtése.

A perspektivikus megoldást nyújtó, fenntartható fejlesztést megalapozó tevékenységek magukban foglalják a kulturális és vendéglátási szolgáltatások bővítését, az ezekhez kapcsolódó rendezvények bevezetését, és a bazilika negyed programkínálatának integrálását a régió egészének idegenforgalmi vérkeringésébe.

A projekt által megoldandó legsürgetőbb feladat a nemzeti örökség részét képező Esztergomi Bazilika főszékesegyház épületegyütteséhez közvetlenül kapcsolódó Sötétkapu és az annak két oldalán húzódó, 3700 négyzetmétert meghaladó kiterjedésű pincerendszer állagromlásának megállítása és a tartós állagmegóvás eszközeinek megteremtése. Az azonnali teendőket a projekt megvalósítás műszaki fejezetében bemutatott építészeti megoldások foglalják össze. A perspektivikus megoldást nyújtó, fenntartható fejlesztést megalapozó tevékenységek magukban foglalják a kulturális és vendéglátási szolgáltatások bővítését, az ezekhez kapcsolódó rendezvények bevezetését, és a bazilika negyed programkínálatának integrálását a régió egészének idegenforgalmi vérkeringésébe.

Megújuló Prímás Pince, Esztergom. HOL Magazin.

A projekt tartalma két, egymáshoz szorosan kapcsolódó célt követ. Az egyik cél az esztergomi Bazilika közvetlen környezetében található, a Pannon örökséghez, egyszersmind a Magyar Katolikus Egyház Esztergom-Budapesti Főegyház megyéjének intézmény rendszeréhez tartozó, műemléki védettséget élvező épületek állagmegóvása, felújítása. A projekt részét képezi a pincerendszer újonnan használatba vont területének a régészeti feltárása, amely kiterjedésénél és kultúrtörténeti horderejénél fogva csak közfeladat lehet. A feltárásoktól értékes építészeti és kultúrtörténeti leletanyag felszínre kerülése várható. A program súlypontját a Bazilika előtti tágas rámpa alatt elhelyezkedő un. Sötétkapu és a környezetében levő pincerendszer megóvása, fejlesztése, többcélú hasznosítása képezi.

A fejlesztés első fázisában elvégzik a leromlott állapotú pince szigetelését, a beázások megszüntetését. A pincerendszer földalatti építményeinek nedvesedése mára olyan mértékűvé vált, hogy az nemcsak a pincékben, hanem a bazilika alagsorában is megfigyelhető és a bazilikához felvezető rámpa megsüllyedésével fenyeget. A költséges vízszigetelési munkák elvégzése ezért az itt található műemlék együttes állagvédelme érdekében halaszthatatlan és a vonatkozó műemlékvédelmi jogszabályokban is előírt kötelezettsége a tulajdonosnak. Az egyházmegye kizárólag saját forrásaira támaszkodva nem lenne képes olyan mértékű állagmegóvást végezni, ami megnyugtatóan biztosíthatná a pincerendszer szigetelését. A kapcsolódó idegenforgalmi fejlesztések ugyanakkor biztosítják, hogy folyamatosan és elégséges mértékben képződjön forrás az állagmegóváshoz, illetve a létesítmény üzemeltetéséhez. A fejlesztés olyan új idegenforgalmi attrakciót, illetve tájékoztatási rendszert is létrehoz, amely nemcsak az egyházi létesítmények, hanem a város, a régió egészének idegenforgalmát is felpezsdítheti, és hozzájárul az idegenforgalomból származó bevételek növekedéséhez

A fejlesztés második fázisában létrejövő új, illetve megújuló idegenforgalmi intézmények megnyitásával a Sötétkapu, valamint az eddig csak részlegesen használt pincerendszer Esztergom város, sőt az egész euro régió idegenforgalmának szerves részévé, kiemelkedő vonzerőt képviselő turisztikai nevezetességévé válik. Az Esztergomi Bazilikát, a magyarországi katolikus egyház főtemplomát évente több százezer látogató keresi fel. E vendégkör további növelése és megnyerése Esztergom város, a Közép-dunántúli régió és az Ister-Granum Eurorégió más turisztikai látványosságainak, értékeinek, illetve a kapcsolódó vendéglátási szolgáltatásoknak a régió egészének a javát szolgálja.

A fejlesztés legfontosabb elemei

A fejlesztés során megvalósul a pincerendszer szigetelése, belső terének olyan átalakítása, mely alkalmassá teszi azt a turisztikai attrakciók színhelyéül. Ehhez kapcsolódva megtörténik a Várhegy látványosságait összekötő közlekedési utak jelzőrendszerének kiépítése, a jelentős szintkülönbséget áthidaló új panoráma lift megépítése, illetve a sürgős megoldást igénylő higiéniai helyiségek kialakítása. A pincerendszer területén kerül sor a városban jelenleg hiányzó turisztikai tájékoztató központ létrehozására. Ez nemcsak a bazilika negyedben található egyháztörténeti emlékeket és a pincerendszer új létesítményeit, hanem a város, illetve a régió turisztikai attrakcióit is népszerűsíti és szervezi majd. A projekt központi helyszínét jelentő kiterjedt pincerendszerben kapnak helyet továbbá a magyarországi történelmi borvidékek sokoldalú megismertetését szolgáló létesítmények és itt üzemelnek a bazilika negyed nagyszámú látogatóját magas színvonalon kiszolgáló új, illetve megújuló vendéglátó egységek. A pincerendszer területén létrejövő létesítmények közül az alábbiakat emeljük ki:

* A felújított pincerendszer új főbejárati portált kap, amelyen keresztül a látogatók a turisták eligazítását szolgáló turisztikai fogadó központhoz jutnak el.
* Az új Idegenforgalmi Fogadó Központ funkciója, hogy a látogatóknak tájékoztatást adjon a bazilika negyed, Esztergom város, a Dunakanyar, a Közép-dunántúli Régió, a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió és az Ister-Granum Eurorégió kulturális, történelmi, természeti nevezetességeiről.
* A pince másik szárnyában kap helyet a „prímás bora” tárolására alkalmas terület és az Interaktív Borászati Kiállítás, ahol a borászatban alkalmazott eljárások, eszközök kerülnek bemutatásra korszerű informatikai és kommunikációs módszerek, interaktív kiállítási technikák segítségével. Az intézményfejlesztés ezen eleme egy újonnan bevezetett minőségi termék, a Prímás bora cím elnyeréséért versengő borok kiválasztásához, tárolásához és ennek kapcsán a hazai borkultúra hagyományainak, jelenének a széles körű megismertetéséhez, a kulturált borfogyasztás ismérveinek elsajátításához kapcsolódik.
* Ennek a célnak a jegyében kerül sor a pincerendszer területén a történelmi Magyarország borvidékeit bemutató kiállítás (borvidékek alagútjának) kialakítására. A kiállítás exkluzivitását az itt bemutatott páratlan egyházi és helytörténeti vonatkozású képek, iratok és tárgyi emlékek biztosítják
* Borkóstoló és bortrezor, valamint a borok és a borászathoz kapcsolódó használati és ajándéktárgyak árusítását biztosító bolt nyílik.
* A Sötétkapu egyedülálló hangulatú alagútja a projekt terv szerint díszkivilágítást kap és időszakosan nagy tömegeket mozgósító kereskedelmi-kulturális rendezvények (koncertek, kiállítások, vásárok) színterévé válhat.
* A pinceszinten megjelenő kulturális - idegenforgalmi - vendéglátó létesítmények és a bazilika közötti közvetlen összeköttetést segíti elő a mozgássérültek által is használható korszerű felvonó (panoráma lift) megépítése.
* A Várhegy nevezetességeinek teljes körű bemutatását, a turisták hosszabb városban tartózkodását csak megfelelő vendéglátási lehetőségek kialakításával lehet biztosítani. Ennek keretében arra kell törekedni, hogy a különböző igényekkel, illetve anyagi háttérrel rendelkező turisták egyaránt megtalálják az igényeiknek és anyagi lehetőségeiknek megfelelő étkezési lehetőséget. Sor kerül a Prímás Pince étterem teljes körű felújítására, egy kávézó kialakítására és felszerelésére -ahol szendvicsek sütemények vásárlására is mód nyílik. A jelenleg is működő Prímás Pince éttermet - a felújítást követően - természetes felületekhez igazodó egyszerű formájú fabútorok és egyéb természetes anyagú burkolatok harmonikus egysége teszi vonzóvá. A felújítás során a meglévő fal és födém szerkezetek gyönyörű látványa megmarad, csak a tisztításukat, konzerválásukat tervezzük. A boltozatok méltó megvilágításával a már ismert Sötétkapu megvilágítási hatások jelennek meg a pince további részeiben is. A természetes felületekhez igazodik az új belsőépítészet: az egyszerű formájú fa bútorok, a természetes anyagú burkolatok harmonikus egységet alkotnak. Az étteremben az igazi attrakció egy új, „befüggesztett galéria” kialakítása lesz, amelynek oldalfalai és födémjei pontmegfogásos üveg szerkezettel készülnek , ezáltal a kivilágított, elzárt térrész sejtelmesen úszik majd a nagyvonalú, boltozott térben. Itt a korszerű szerkezet kiemeli az eredeti tér szépségét, nem kíván konkurálni azzal.
* A projekt keretében számos állagmegóvási és műszaki feladat megoldása valósul meg. Megtörténik a pincerendszer csapadékelvezetése, szigetelése, a megfelelő statikai biztosítások elvégzése, a beomlásokat megakadályozó boltozat megerősítése. Az új funkciókhoz kapcsolódó fűtési, szellőztetési rendszer, elektromos vezetékek, berendezések és gépészet kialakítására is sor kerül. A korszerű tájékoztató központ, bortörténeti bemutató kialakításához kiépítésre kerülnek a kommunikációs hálózatok, és beszerzésre kerülnek az akadálymentesítéssel ellátott kommunikációs eszközök, a tájékoztatást szolgáló hardverek és szoftverek. Sor kerül a vendéglátó egységek korszerű gépészeti megoldásainak kialakítására és berendezéseinek beszerzésére, a borbemutató, a borászati kiállítás kommunikációs eszközeinek és bútorainak beszerzésére és felszerelésére, a bortrezor kialakítására. Fontos eleme a fejlesztésnek a bazilikával való összeköttetést biztosító lift, illetve az akadálymentesítést szolgáló eszközök kiépítése, valamint két kapcsolódó köztéri nyilvános WC kialakítása.

http://www.primaspince.hu/


SPECIA Kommunikációs Ügynökség 1134 Budapest Botond utca 12. +3630 9994299 info@specia.hu online kommunikáció webmarketing