KönyvTÁRlat III. – Bűnök és szenvedélyek

III. Magyar utazók külföldön, külföldi utazók Magyarországon 

2013. november 21.

Sokféle szenvedély mozgatja a világot – és a világunk, Földünk, egzotikus, sosem látott tájak, népek, kultúrák –felfedezését egy különleges szenvedély tette és teszi lehetővé: az ismeretlent feltárni vágyó utazók kitartó kíváncsisága.

Vándordiákok, zarándokok, főurak és kereskedők járták a világ útjait, vitték és hozták az ismereteket, növényeket, állatokat, ízeket, szokásokat. A Szentföldtől Peruig, a középkortól a 18. századig magyar utazási irodalom mintegy hat évszázadát fogja át Földesi Ferenc, az OSZK Kézirattára vezetőjének előadása. Másik előadónk, Deák Ágnes egy ma is aktuális témáról beszél: hogyan láttak minket, magyarokat a 19. századi külföldiek? Mi tetszett nekik, és mi nem? Vajon változtunk-e, több jó, kevesebb a rossz emléket visz-e magával rólunk manapság a turista, mint egykor?

Az egzotikus utazások hangulatát a TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES GÖDÖLLŐ Tradicionális koncertje idézi meg.

Csak ezen a délutánon látható minitárlatunkon útibeszámolókat, térképeket mutatunk be.

16:30–17:10 Deák Ágnes (történész, SZTE BTK Történeti Intézet)

„Egzotikumok nyomában. Külföldi utazók Magyarországon a 19. század első felében”

A 19. század első fele Európa-szerte az utazási kultúra átalakulásának és az utazások tömeges jelenséggé válásának időszaka. Igaz ez az 1830-as évektől kezdve magyarok európai utazásaira, de külföldiek magyarországi látogatásaira vonatkozóan is. A külföldiek magyarországi utazásai mégis több szállal kötődtek a korábbi évszázadok hagyományaihoz és sémáihoz. Az előadás 1793–1820 között Nyugat-Európában Magyarországról megjelent útirajzok és összefoglalók (Hofmannsegg gróf, Robert Townson, Charles-Marie d’Yrumberry, de Salaberry, Reginald Heber, Richard Bright, Ernst Moritz Arndt munkái) alapján felvázolja a Magyarországról az itt járt utazók megfigyelésein keresztül Nyugat-Európában kialakított képet. Mindenekelőtt arra keres választ, mennyire volt egységes az utazók által közvetített kép, melyek voltak annak standard és változó elemei. Bemutatja a külföldi utazókat, s hogy milyen céllal keresték fel Magyarországot. Melyek voltak a legkedveltebb útvonalak, s miért? Mire voltak kiváncsiak, s mire nem? A magyarországi társadalom mely köreivel érintkeztek, s hogyan? Mi tetszett nekik, s melyek voltak általánosítható negatív megjegyzéseik? Más források fényében mennyire voltak helytállóak megfigyeléseik? Hogyan láttak és láttattak bennünket a külvilág hírnökei?

17:10–17:50 Földesi Ferenc (OSZK Kézirattár vezetője)

Zarándokok, diplomaták, diákok – A Szentföldtől Peruig

Az előadás a magyar utazási irodalom mintegy hat évszázadát fogja át, a középkor zarándoklataitól a 18. század végi főúri utazásokig, földrajzi tekintetben pedig a Szentföldtől Peruig.

Középkori forrásaink meglehetősen keveset szólnak zarándokokról, ám Pécsváradi Gábor 16. századi könyvét egy hosszú hagyomány megjelenítéseként értékelhetjük. A keletre vezető utak másik típusa a diplomáciai utazás, mely a török terjeszkedésével egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Mind a zarándoklatoknak, mind a diplomáciai utaknak fontos hozadéka volt a földrajzi, etnográfiai ismeretek közvetítése nyugatra, adott esetben egy-egy tudományos felfedezés, mint pl. a Monumentum Ancyranum megismerése.

Legtöbb utazónk azonban Nyugat-Európát látogatta, elsősorban az az egyházi-értelmiségi réteg, amely felsőbb tanulmányainak végzésére utazott nyugatra. Naplóik, feljegyzéseik, emlékkönyveik gazdag forrásául kínálkoznak a kapcsolattörténeti kutatásoknak.

18:00–19:00 TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES GÖDÖLLŐ Tradicionális koncertje

A Talamba Ütőegyüttes Gödöllő saját szerzeményeinek szórakoztató válogatása, kultúrákon és kontinenseken át mutatja meg a tradicionális zenén keresztül mindazt, amire az ütős hangszerek képesek. Vidám szórakozást nyújtó koncert, melyből nem hiányoznak a komikus elemek sem. Igazi közönségbarát összeállítás, melyben az igényes zenekedvelők és a könnyedebb műfaj rajongói is találnak maguknak kedvencet.

Részlet a koncert anyagából:

http://www.youtube.com/watch?v=vai0IIiPnGs&feature=player_embedded

Kamarakiállítás: úti beszámolók, térképek

A programot az NKA támogatja. A belépés ingyenes!

Részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezze 2013. november 20. délig a pr@oszk.hu e-mail címen, vagy a 224–3742 telefonszámon (H–Cs: 9:00–15:00, P: 9:00–13:00).

KönyvTÁRlat. HOL Magazin 2013.


Cikkajánló
- II. Országos Képzőművészeti Filmnapok
- VINO Bor és Zene Ünnep 2020.
- Budapest Borfesztivál Limited - 2020 egy kivételes évjárat!
- Aranytíz 2020 szeptember
- Farmer Expó: állatbemutatókkal fűszerezve

SPECIA Kommunikációs Ügynökség 1134 Budapest Botond utca 12. +3630 9994299 info@specia.hu online kommunikáció webmarketing