Felhívás Gundel Károly-díjra való jelölésre

2017.07.05. | Kategóriák: Gasztronómia, teljes cikkgyűjtemény, Hírek

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakíró munkásságának emlékére - számos társszervezet közreműködésével - 2017-ben is felhívást hirdet a Gundel Károly – díj elnyerésére.

A díjra az jelölhető, aki a magyar vendéglátás területén kiemelkedően sikeres tevékenységével minimum 25 éve jelen van, feddhetetlen szakmai múlttal és példamutató életúttal rendelkezik, a magyar vendéglátás történelmi hagyományait ápolja és annak megújulása iránt elkötelezettséget érez, a fiatal generáció szakmai fejlődését támogatja, valamint közreműködik a magyar vendéglátás népszerűsítésében.

Az elismerést a vendéglátó szakma legjobbjai kaphatják, évente legfeljebb hárman. A nívós szakmai díj egy emlékplakett, a hozzá tartozó kitűző valamint oklevél. (A Gundel Károly-díj szabályzatát a honlapunkon olvashatják.)

Eddigi díjazottak:

 • Kalla Kálmán, Hamvas Zoltán és dr. Draveczky Balázs (posztumusz) – 2014.
 • Jakabffy László, Garaczi János és Bíró Lajos – 2015.
 • Vomberg Frigyes és Czubor János (posztumusz) – 2016.

A Gundel Károly-díj odaítélésére bárki javaslatot tehetEnnek feltétele az MVI honlapjáról (www.mvi.hu) letölthető adatlap kitöltése és visszajuttatása a szervezet címére, e-mail-ben az info@mvi.hu vagy postai úton a Magyar Vendéglátók Ipartestülete 1039 Budapest, Piroska utca 2. címre, vagy faxon a +36 1 439 1984-es számra.

Elektronikus úton és faxon a pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 23. (szerda) éjfél

A postai úton történő leadási határidő: 2017. augusztus 21. (hétfő) éjfél

A Kitüntetési Bizottság 17 tagja, akik a rangos szakmai díj odaítéléséről döntenek:

 • ­     Magyar Vendéglátók Ipartestülete (elnök),
 •          Magyar Vendéglátók Ipartestülete (egyik alelnöke),
 • ­         Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete,
 • ­         Magyar Éttermi Szövetség,
 •          Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség,
 • ­         Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége,
 • ­         Magyarországi Rendezvényszervezők és – szolgáltatók Szövetsége,
 • ­         Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége,
 • ­         a Chaine des Rotisseurs egy képviselője,
 • ­         a Magyar Bocuse d'Or Akadémia egy képviselője,
 • ­         a Gundel család egy képviselője,
 • ­­         a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója,
 • ­         a Budapesti Gazdasági Egyetem Ker.-i Vendégl.ipari és Id.forg.-i Karának egy képviselője,
 • ­         a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egy képviselője,
 • ­         a Magyar Éttermi Mesterek Klubjának egy képviselője,
 • ­         a Stílusos Vidéki Éttermiség egy képviselője,
 • ­         a Pannon Gasztronómiai Akadémia egy képviselője.

Az Ipartestület a díjazottak nevét Gundel Károly születésnapját megelőző napon, 2017. szeptember 22-én pénteken 10 órakor, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban tartott sajtótájékoztatón hozza nyilvánosságra. A kitüntetés átadása ünnepélyes keretek között 2017. november 19-én (vasárnap) megrendezendő MVI Gálaebéd keretében kerül sor Budapesten, az Öbölház Rendezvényközpontban, a szakma számos nagy alakja, valamint a sajtó részvételével.

További felvilágosítás: info@mvi.hu e-mail címen, vagy a +36 20 500 65 77-es telefonszámon kérhető.

Budapest, 2017. július 1.

                               Kovács László

a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke

 

A Gundel Károly-díj adományozási rendjéről szóló szabályzat

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete, mint a Gundel Károly-díj alapítója, a díjban részesíthetők körét, a jelölés feltételeit, az adományozás folyamatát, a szavazás rendjét, a díj leírását, továbbá a díj visszavonását az alábbiak szerint határozza meg.

I. A díjban részesíthetők köre

A Gundel Károly-díj (a továbbiakban: díj) annak adományozható, aki a magyar vendéglátás területén Gundel Károly életútjának és gasztronómiai munkásságának példaértékű követője.

A díjban évente három személy részesülhet, beleérve az esetleges posztumusz adományozását is.

II. A jelölés feltételei

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete a díjra jelölttel szemben az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

• a magyar vendéglátás területén minimum 25 év kiemelkedően sikeres tevékenység végzése,

• feddhetetlen szakmai múlt és példamutató életút,

• a magyar vendéglátás történelmi hagyományainak ápolása és annak megújulása iránti elkötelezettség,

• a fiatal generáció szakmai fejlődésének, elhivatottságának támogatása,

• közreműködés a magyar vendéglátás népszerűsítésében

• amennyiben nem posztumusz díjra jelölik, akkor aláírt jelölő lappal rendelkezik.

A díj adományozására, a nyilvánosságra hozatal napját legalább 1 naptári hónappal megelőzően, a fenti elvárásokra figyelemmel a jelölt életútjának, illetve tevékenységének ismertetését tartalmazó indokolással bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – jogosult javaslatot tenni a Magyar Vendéglátók Ipatestületénél.

III. Az adományozás folyamata

A díj adományozására érkezett javaslatokat a fent részletezett szempontok alapján a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöksége megvizsgálja, hogy a jelölések a támasztott kritériumoknak megfelelnek-e, majd a jelölés feltételeinek megfelelő adatlapokat továbbítja a Kitüntetési Bizottság elé.

A Kitüntetési Bizottságot a Magyar Vendéglátók Ipartestülete hívja össze minden év szeptember 22-re (Gundel Károly születésnapját megelőző napra), amelynek tagjai:

• a Magyar Vendéglátók Ipartestületének mindenkori elnöke,

• az alábbi szakmai szervezetek egy-egy képviselője,

­ Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete

­ Magyar Éttermi Szövetség

­ Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség

­ Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége

­ Magyar Vendéglátók Ipartestülete

­ Magyarországi Rendezvényszervezők és – szolgáltatók Szövetsége

­ Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége

­ Magyar Éttermi Mesterek Klubja

­ Chaine des Rotisseurs Baráti Asztaltársaság

­ Magyar Bocuse d'Or Akadémia

­ Stílusos Vidéki Éttermiség

Valamint

• a Gundel család egy képviselője,

• a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola mindenkori igazgatója,

• a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának egy képviselője,

• a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egy képviselője.

 

A Kitüntetési Bizottság ülését a Magyar Vendéglátók Ipartestületének mindenkori elnöke vagy akadályoztatása estén egy képviselője vezeti.

A díj odaítéléséről a Kitüntetési Bizottság a felterjesztett jelölések közül meghatározott szavazási rend szerint dönt, és a díjazottak névsorát minden év szeptember 23-án sajtótájékoztató keretében hozza nyilvánosságra.

A díj ünnepélyes átadására a Magyar Vendéglátók Ipartestülete által évente megrendezésre kerülő díszvacsorán, illetve díszebéden kerül sor.

A posztumusz elismerés átvételére a Kitüntetési Bizottság által megjelölt hozzátartozó jogosult.

A díj ugyanazon személy részére újból nem adományozható.

 

IV. A szavazás rendje

 

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a Kitüntetési Bizottságnak javaslatot tesz az adott évben adományozandó díjak számára, amelyről a tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek. A Kitüntetési Bizottság tagjai az összes beérkezett, a kritériumrendszernek megfelelő jelöltből álló lista (jelöltlista) alapján titkos szavazással döntenek a díj odaítéléséről. Minden tag legfeljebb az adott évben adományozandó díjak számával megegyező számú jelöltre adhat le egy-egy szavazatot - tehát max. 3-at az 1. körben -, majd a szavazatok összesítése után az 5 legtöbb szavazatot kapott személy nevét nyilvánosságra hozzák a jelenlévők előtt, s a szavazás 2. körében erre a legtöbb szavazatot kapott 5 személyre lehet csak voksolni. A díjban azok a személyek részesülhetnek (max. 3-an), akik az adományozandó díjak számát tekintve a legtöbb szavazatot kapták. Amennyiben valamely adományozandó díj esetében szavazategyenlőség alakul ki, akkor annak tekintetében újabb szavazásra kerül sor. Ebben az esetben a még oda nem ítélt adott díjak tekintetében a tagok már csak egy személyre adhatnak le szavazatot, az első körben azonos támogatást szerzett jelöltek közül. A legtöbb szavazatot kapott jelölt vagy jelöltek részesülnek a díjban. Újbóli szavazategyenlőség esetén a szavazást annyiszor kell megismételni, amíg egyértelmű eredmény nem születik.

 

V. A díj leírása

A díj egy emlékplakettből, egy kitűzőből és egy kitüntető oklevélből áll.

 

VI. A díj visszavonása

Amennyiben a díjazott személy az elismerésre – kivéve posztumusz – méltatlanná válik, attól a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a díjat visszavonja.

Méltatlanná válik a díjra az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek.

VII. Záró rendelkezés

Jelen szabályzatot a Magyar Vendéglátók Ipartestülete 2014. július 15-i ülésén megtárgyalta és a Kitüntetési Bizottság tagjainak egyetértésével elfogadta.

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat értelmezze, és azokat a változó körülményekhez igazítva módosítsa. 2015. 06. 17-i elnökségi ülésen hozott döntés értelmében a szabályzat a szavazás rendjében

 

Adatlap a jelöléshez innen letölthető >>>>


Cikkajánló
- A rántott csirkemell az elsőszámú frissensült
- A fogyasztók szavaztak: ilyen lett Az Ország Salátája
- Zöldséges sült hal lett a tökéletes családi vacsora
- Egy hét múlva rajtol a magyar Bocuse d'Or-csapat Tallinnban
- Mádi Kúria, a kulcs Tokaj-Hegyalja varázsához

SPECIA Kommunikációs Ügynökség 1134 Budapest Botond utca 12. +3630 9994299 info@specia.hu online kommunikáció webmarketing