A MaReSz rendezvényhelyszín tagozat őszi ülése

A nyári szünet után első alkalommal ülésezett a Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetségének Rendezvényhelyszín tagozata. A nagy érdeklődés mellett megrendezett találkozónak a belvárosi Domus Vinorum adott otthont. Az ülés napirendjén számos érdekes téma, és előre mutató elképzelés szerepelt.

A köszöntés, a kölcsönös bemutatkozások és a napirend ismertetése után a „mit várunk a Szövetségtől” téma körül indult eszmecsere. Valamennyi megjelent hosszan, témáikat egymásra építve fejtette ki véleményét a kérdésben. A legtöbb felvetés és javaslat a szövetség bővítése, a tagok közötti kommunikáció erősítése érdekében hangzott el. Egybehangzóan nagyobb hangsúlyt javasolnak fektetni a személyes találkozókra. E cél érdekében a hajdan nagy sikerrel szervezett Klubnapok felélesztését is megfontolásra ajánlották.

Több hozzászóló is síkra szállt az oktatás fejlesztése, illetve a rendezvényügynökségek munkatársainak képzése miatt. Példák sora hangzott el a nem képzett és nem tájékozott megrendelők okozta kényelmetlenségeket és felesleges pluszmunkákat illusztrálandó.

Az információk cseréjének megkönnyítése, a személyes kapcsolatok megteremtése és a direkt üzleti megrendelések gyarapítása miatt a Rendezvényhelyszín tagozat egy új szakmai rendezvény elindítását javasolja. A Helyszínek Napja a MaReSz-tag rendezvényhelyszínek közös bemutatkozási lehetősége a piac valamennyi potenciális megrendelője felé. Magyar és nemzetközi vállalatok PR-, HR-, marketing döntéshozói, állami szervek megrendelői, előadások és bemutatók szervezői ugyanúgy a rendezvény célpiaca lehetnek, mint a rendezvényszervezést is oktató főiskolák hallgatói - nem is beszélve a szakmai megrendelőkről, rendezvényügynökségek és más rendezvényszolgáltatók munkatársairól. A kezdeményezés részleteiről a HOL Magazin hasábjain hamarosan hírt adunk.

A megjelentek ezt követően megismerhették az ez évi Business Travel Show-n tervezett közös MaReSz-megjelenés részleteit, illetve a jövőre megnyitó új helyszínek nyújtotta lehetőségeket. A RaM Colosseum és a Vigadó - megjelent képviselőik révén - betekintést engedett rendezvénytermi kapacitásaik, technikai felszereltségük, rendezvénypiaci terveik részleteibe is.

A tagozat munkacsoportok felállításával, illetve javaslatok összeállításával fejezte be őszi első összejövetelét. A következő gyűlés időpontja előreláthatóan november első fele lesz, ekkor is minden érdekeltet elvárnak.


SPECIA Kommunikációs Ügynökség 1134 Budapest Botond utca 12. +3630 9994299 info@specia.hu online kommunikáció webmarketing